Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9522 | รายที่ 9525 | รายที่ 9526 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9525 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 7 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เด็กในความปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย.- 3 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัว 4 คน ที่บ้านเหล่าใหญ่ ม.1 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
4 พ.ย. 2564 19.00 น. มีญาติบ้านข้างกันเดินทางมาจาก จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี
5 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปเล่นที่บ้านกับเพื่อนละแวกบ้าน ข้างบ้านมีการสังสรรค์เล็กน้อยในหมู่ญาติพี่น้อง (บ้านเจ้าบ่าว)
6 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ในงานแต่งที่บ้านเจ้าสาว บ้านดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่
7 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเล่นกับญาติข้างบ้าน ทำกับข้าวทานกับญาติ และเพื่อนบ้าน
8 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเล่นกับญาติข้างบ้าน ทำกับข้าวทานกับญาติ และเพื่อนบ้าน
9 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเล่นที่บ้านกับเพื่อนๆในละแวกบ้าน ทำกับข้าวทานกับญาติ และเพื่อนบ้าน
10 พ.ย. 64 06.00-07.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9402 เพื่อนไปนาก็กลับมาที่บ้านตัวเอง
10 พ.ย. 64 17.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าเพื่อนมีไข้ ปวดศีรษะ และยายของเพื่อนมีผล ATK เป็นบวก
11 พ.ย. 64 09.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์
12 พ.ย. 64 08.00 น. รพร.กุฉินารายณ์ แจ้งผลการตรวจ ไม่พบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019
13 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านทั้งวัน
13 พ.ย. 64 17.00 น. ผู้ป่วยมีอาการไข้ ผู้ปกครองจึงไปซื้อชุดตรวจ ATK จากร้านยามาตรวจให้ ผลเป็นบวก
14 พ.ย. 64 08.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์
15 พ.ย. 64 08.30 น. รพร.กุฉินารายณ์ แจ้งผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น