Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9529 | รายที่ 9534 | รายที่ 9537 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9534 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 71 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9527,9263,9262,9259,9260,9258,9261) -ไปทำงานที่ทุ่งนา -ทักทายพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่บ้านใกล้กัน
8 พ.ย. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
8 พ.ย. 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลับบ้าน (มีผลไม่พบเชื้อ)
9-14 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน พร้อมหลายชาย (ผู้ป่วยรายที่ 9527)
15 พ.ย. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
15 พ.ย. 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลับบ้าน
16 พ.ย. 2564 08.00น.. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารักษาที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น