Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9551 | รายที่ 9552 | รายที่ 9553 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9552 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 11 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ เจ็บคอ และมีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9551 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 - 26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 23.00 น. ญาติเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี
27 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน และเริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ และมีน้ำมูก
11 พฤศจิกายน 2564 17.00 - 18.00 น. ผู้ป่วยไปรับบริการที่คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน
12 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
13 พฤศจิกายน 2564 17.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปพบแพทย์ที่คลินิกเอกชนนายแพทย์ปริญญา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถตู้จ้างเหมา พร้อมญาติรวม 5 คน
14 พฤศจิกายน 2564 17.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยพายายเดินทางไปพบแพทย์ที่คลินิกเอกชนนายแพทย์ปริญญา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถตู้จ้างเหมา พร้อมญาติรวม 4 คน
15 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 11.30 น. ผู้ป่วยพายายไปพบแพทย์ที่รพ.ดอนจาน และพบว่ายายตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK แพทย์ประเมินพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงส่งตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
16 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น