Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9553 | รายที่ 9556 | รายที่ 9559 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9556 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว ร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9559
8-9 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว ร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9559 -ซื้อของไปส่งบ้านผู้ป่วยยืนยัน (ผู้ป่วยรายที่ 9534)
10-13 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว ร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9559
14 พ.ย.2564 09.00-14.00น. เดินทางไปเตะบอลที่สนามฟุตบอลเอกชน ในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พร้อมเพื่อนจำนวน 12 คน
15 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ ปวดศรีษะ มีน้ำมูก
16 พ.ย.2564 09.00-10.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก ที่ตำบลหนองหิน ได้รับการตรวจATK มีผลPositive จึงได้ส่งตรวจRT-PCR
17 พ.ย.2564 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรักษาที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น