Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9561 | รายที่ 9562 | รายที่ 9563 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9562 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-12 พฤศจิกายน 2564 09.00-15.00 น. ทำงานที่ลานมันเจริญพร ทำความสะอาด เตรียมกับข้าว เสร็จงานกลับบ้าน
13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้ เฮียเจ้าของลานมันโทรมาแจ้งว่าติดโควิด-19
14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน แยกกักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
15 พฤศจิกายน 2564 09.00-10.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดเชิงรุกที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่ รพ.สต. นัดตรวจยืนยันผลซ้ำที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ช่วงบ่าย
15 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น