Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9562 | รายที่ 9563 | รายที่ 9566 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9563 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ข้าราชการท้องถิ่น ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 พฤศจิกายน 2564 07.20 น. ซื้อกับข้าวที่ร้าน ม.7 ต.คำใหญ่
5 พฤศจิกายน 2564 08.30-17.00 น. ทำงานที่เทศบาลตำบลคำใหญ่
5 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
6 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
7 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
7 พฤศจิกายน 2564 18.00 น. ไปโลตัสคำใหญ่
8-10 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. ซื้อกับข้าวที่ร้าน ม.7 ต.คำใหญ่
8-10 พฤศจิกายน 2564 08.30-17.00 น. ทำงานที่เทศบาลตำบลคำใหญ่
8-10 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
11 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. ซื้อกับข้าวที่ร้าน ม.7 ต.คำใหญ่
11 พฤศจิกายน 2564 08.30-17.00 น. ทำงานที่เทศบาลตำบลคำใหญ่
11 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
11 พฤศจิกายน 2564 17.30 น. ซื้อของใช้ร้านลีซุปเปอร์ ตรงข้ามตลาดสด
12 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. ซื้อกับข้าวที่ร้าน ม.7 ต.คำใหญ่
12 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. ซื้อกับข้าวที่ร้าน ม.7 ต.คำใหญ่ เสร็จแล้วกลับบ้าน อยู่บ้านทั้งวัน เตรียมตัวไปอบรม
13 พฤศจิกายน 2564 05.20 น. เดินทางไปอบรมที่ จ.อุดรธานี แวะเข้าห้องน้ำและเติมน้ำมันที่สถานี ปตท. กระนวน
13 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เดินทางถึงโรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี
13 พฤศจิกายน 2564 18.00 น. ไปรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านเนื้อย่างอาป๋า
13 พฤศจิกายน 2564 19.30 น. กลับที่พัก
14 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์ แวะซื้อแหนมเนือง VT
15 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดเชิงรุกที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่ รพ.สต. นัดตรวจยืนยันผลซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
16 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดเชิงรุกที่เทศบาลตำบลคำใหญ่
17 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ
17 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น