Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9569 | รายที่ 9570 | รายที่ 9572 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9570 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-13 พฤศจิกายน 2564 02.00-05.00 น. ทำขนม (ข้าวเหนียวปิ้ง, สังขยาไข่) เพื่อไปขายที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
5-13 พฤศจิกายน 2564 05.00-11.00 น. กลับบ้านเพื่อนอนพักผ่อน
5-13 พฤศจิกายน 2564 11.00-13.00 น. ไปร้านค้า ซื้ออุปกรณ์เตรียมทำขนมในวันถัดไป
14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการภูมิแพ้ขึ้น กำลังจะไปโรงทานบุญกฐินที่บ้านคำเจริญ แต่ได้รับแจ้งข่าวว่าแม่ค้าที่ตลาดสดตรวจ ATK ผลเป็น Positive จึงหยุดพักที่บ้าน
15 พฤศจิกายน 2564 09.00-10.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดเชิงรุกที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่ รพ.สต. นัดตรวจยืนยันผลซ้ำที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ช่วงบ่าย
15 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น