Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9570 | รายที่ 9572 | รายที่ 9573 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9572 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 66 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง ,เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2564 09.00 -12.00 น. ไปเยี่ยมญาติที่ป่วยที่บ้านบึง บ้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9388
7 พฤศจิกายน 2564 13.00-15.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
11 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
12-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ น้ำมูก จึงได้ทานยาแล้วอาการดีขึ้น
15 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
16 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยตรวจเชื้อด้วยตัวเอง ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
16 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น