Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9579 | รายที่ 9581 | รายที่ 9582 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9581 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-10 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า ร้านค้าเอาวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารมาส่งที่บ้าน ประกอบอาหารเพื่อขายที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
5-10 พฤศจิกายน 2564 14.00-19.00 น. ขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
11-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
14 พฤศจิกายน 2564 16.00 น. ตรวจโควิด-19 ที่คลินิกการพยาบาลในตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive จึงแจ้งมายัง เจ้าหน้าที่รพ.สต. เพื่อนัดตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
15 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ และให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แต่ผู้ป่วยประสงค์เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
16 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น