Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9585 | รายที่ 9586 | รายที่ 9587 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9586 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-13 พฤศจิกายน 2564 08.00-20.00 น. ทำงานที่ร้านบีบี ประดับยนต์ และกลับบ้าน
14 พฤศจิกายน 2564 08.00-17.00 น. เดินทางไปคลินิกตา หมอบวร ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
15 พฤศจิกายน 2564 09.00-10.00 น. เข้าร่วมตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกที่โดม เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่ รพ.สต. นัดตรวจยืนยันผลซ้ำที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
15 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น