Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9586 | รายที่ 9587 | รายที่ 9589 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9587 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตรกร, อสม. ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 พฤศจิกายน 2564 07.00-11.00 น. ทำงานกลุ่มแม่บ้าน ที่ศาลาSML ม.12 แล้วกลับบ้าน
6 -7 พฤศจิกายน 2564 08.00-17.30 น. ไปตัดอ้อยที่ไร่ตัวเอง แล้วกลับบ้าน
8 พฤศจิกายน 2564 08.00-17.30 น. ไปตัดอ้อยที่ไร่ตัวเอง แล้วกลับบ้าน พ่อปู่ (9569) และแม่ย่า (9592) เดินทางมาถึงบ้าน จากการไปทอดกฐินที่วัดป่าสันติธรรม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะ
9 - 11 พฤศจิกายน 2564 08.00-17.30 น. ไปตัดอ้อยที่ไร่ตัวเอง แล้วกลับบ้าน เริ่มมีอาการเจ็บคอ
12 พฤศจิกายน 2564 06.00-10.00 น. ลงปฏิบัติงานกับ อสม. ในทีม เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงความดันเบาหวาน ม.12 ประจำปี เสร็จแล้วกลับบ้าน ร่วมกับมีอาการเจ็บคอ
13 พฤศจิกายน 2564 07.00-17.00 น. อยู่บ้าน มีออกไปซื้อของร้านค้าใกล้บ้าน สวมหน้ากากตลอด
13 พฤศจิกายน 2564 17.00-18.00น. ตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ผลเป็นPositive รีบแยกกักตัว
14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
15 พฤศจิกายน 2564 13.30 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ และให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
16 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น