Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9592 | รายที่ 9593 | รายที่ 9594 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9593 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 4 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ตัวร้อน
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน กับยาย (ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
11 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ
12-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ผู้ป่วยมีอาการตัวร้อนทานยาแล้วอาการดีขึ้น
15 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
16 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบึงจึงไปตรวจเชื้อผู้ป่วยด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจพบเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.กมลาไสย พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
16 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุรกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น