Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9593 | รายที่ 9594 | รายที่ 9595 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9594 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เหนื่อยเพลีย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-10 พฤศจิกายน 2564 09.00-12.00 น. เดินทางไปตลาดสีเมืองทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซื้อผัก เพื่อนำมาขายปลีกและส่ง
5-10 พฤศจิกายน 2564 12.00-19.00 น. ขายผักที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
11-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ จึงอยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหน
13 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น โทรเรียกคลินิกการพยาบาล มาฉีดยาให้ที่บ้าน
14 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โทรเรียกคลินิกการพยาบาล มาตรวจโควิด-19 ให้ที่บ้านด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็น Positive จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ เพื่อลงเก็บข้อมูลในการตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
15 พฤศจิกายน 2564 13.30 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ และให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แต่ผู้ป่วยประสงค์เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
16 พฤศจิกายน 2564 11.30 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น