Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9595 | รายที่ 9596 | รายที่ 9597 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9596 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน (โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน ออกไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
8 พฤศจิกายน 2564 07.00-16.30 น. ไปเรียนที่โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะมีน้ำมูก ออกไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
10-12 พฤศจิกายน 2564 07.00-16.30 น. ไปเรียนที่โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
12 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. ย่าได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนว่าติดโควิด จึงตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ผลเป็น Positive และแยกกักตัว
13-14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน ออกไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
15 พฤศจิกายน 2564 13.30 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น