Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9596 | รายที่ 9597 | รายที่ 9598 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9597 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-14 พฤศจิกายน 2564 08.00-17.00 น. ทำงานที่ร้านบีบี ประดับยนต์ และกลับบ้าน
15 พฤศจิกายน 2564 09.00-10.00 น. เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ที่โดมเทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่รพ.สต. นัดตรวจซ้ำในวันพรุ่งนี้
16 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธี RT-PCR ที่โดมเทศบาลตำบลคำใหญ่
17 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ และให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
17 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น