Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9602 | รายที่ 9604 | รายที่ 9605 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9604 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
6 พฤศจิกายน 2564 08.00-14.00 น. ไปนากับแม่
6 พฤศจิกายน 2564 14.00-18.00 น. แม่พาพี่สาว (9582) และตัวเอง มาส่งไว้กับลูกป้า (9584) ที่บ้านย่า (9592) ซึ่งย่า (9592) และปู่ (9569) เดินทางมาถึงบ้าน จากการไปทอดกฐินที่วัดป่าสันติธรรม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะ
6 พฤศจิกายน 2564 18.00-19.30 น. ไปบิ๊กซี อ.กระนวน จ.ขอนแก่น กับน้องพี่สาว และพี่ชาย แล้วเดินทางกลับบ้าน
7-11 พฤศจิกายน 2564 07.00-21.00 น. อยู่บ้านย่า (9592) กับพี่สาว (9582)
13 พฤศจิกายน 2564 07.00-17.00 น. อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
13 พฤศจิกายน 2564 17.00-18.00น. พี่สาว (9582) ตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ที่บ้านย่า (9592) ผลเป็น Positive รีบแยกกักตัวจากพี่สาว
14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
15 พฤศจิกายน 2564 13.30 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ และให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
16 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น