Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9605 | รายที่ 9606 | รายที่ 9607 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9606 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 15 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9563


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-11 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักในตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
12 พฤศจิกายน 2564 10.00 -10.20 น. ไปซื้อของใช้ที่ร้านลีซุปเปอร์ ตำบลคำใหญ่
13 พฤศจิกายน 2564 05.00 -09.00 น. ผู้ป่วยและมารดา (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9563) เดินทางไปอบรมที่จังหวัดอุดรธานี โดยรถยนต์ส่วนตัว
13 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ถึงโรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี
14 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์ แวะซื้อแหนมเนือง VT
15 พฤศจิกายน 2564 16.30 น. ปู่และย่าเดินทางมารับผู้ป่วยและน้องสาวไปอยู่ด้วยที่่ตำบลห้วยเม็ก ม.3 เนื่องจากมารดา ตรวจ ATK Positive
16 พฤศจิกายน 2564 09.30-18.30 น. เดินทางไปหาเพื่อนที่ ม.15 ตำบลห้วยเม็ก
17 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
18 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ พบสารพันธุกรรมโควิด-19 และเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น