Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9606 | รายที่ 9607 | รายที่ 9608 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9607 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 79 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-15 พฤศจิกายน 2564 08.00-10.00 น. เดินเข็นรถน้ำไปนา รดน้ำต้นไม้ที่สวน ม.7 ต.คำใหญ่ รอบเช้า
6-15 พฤศจิกายน 2564 10.00-15.00 น. กลับมาพักผ่อนที่บ้าน
6-15 พฤศจิกายน 2564 15.00-17.00 น. เดินเข็นรถน้ำไปนา รดน้ำต้นไม้ที่สวน ม.7 ต.คำใหญ่ รอบบ่าย
16 พฤศจิกายน 2564 13.00-15.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดเชิงรุกที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่ รพ.สต. นัดตรวจยืนยันผลซ้ำที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก วันพรุ่งนี้ช่วงบ่าย
17 พฤศจิกายน 2564 13.00-14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
18 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
18 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น