Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9607 | รายที่ 9608 | รายที่ 9609 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9608 ร่องคำ

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาอำเภอร่องคำ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จังหวัด ระยอง เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 14/11/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง มีผล ATK + ขอกลับมารักษาภูมิลำเนา
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
17 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
17 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว AIIR รพ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
17 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น