Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9608 | รายที่ 9609 | รายที่ 9610 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9609 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 65 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ เกษตรกร อำเภอ/เขตอ.เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 17/11/2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
07 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
18 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว กักตัวที่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
18 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น