Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9609 | รายที่ 9610 | รายที่ 9611 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9610 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-15 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.- 16.30 น. ผู้ป่วยไป-กลับโรงเรียน บึงสว่างวิทยาวิทยาคมและบ้าน ที่บ้านบึง ม.10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
16 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไอ น้ำมูก หยุดพักที่บ้านเนื่องจากยายที่อาศัยบ้านเดียวกันติดเชื้อโควิด-19
16 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยตรวจเชื้อด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจพบเชื้อ
17 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย พร้อมตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ส่งตัวอย่างตรวจโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
17 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. รพ.กาฬสินธุ์ แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น