Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9614 | รายที่ 9616 | รายที่ 9618 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9616 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 47 ปี 0 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ รับราชการ อำเภอ/เขตเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 15/11/2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานทางกรมเจ้าท่า จังหวัดขอนแก่น
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
12 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
17 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว 34 ม.11 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
18 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น