Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9619 | รายที่ 9620 | รายที่ 9628 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9620 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 11 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9550 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ยาย)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 - 28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัว และไปร้านค้าในชุมชน เป็นบางวัน
29 ตุลาคม 2564 13.30 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปห้างแม็คโคร กาฬสินธุ์ พร้อมครอบครัว
30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว ไม่ได้ไปไหน
3 พฤศจิกายน 2564 13.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปที่สหกรณ์การยาง ต.ดงพยุง พร้อมครอบครัว
4 พฤศจิกายน 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปที่สหกรณ์การยาง ต.ดงพยุง พร้อมครอบครัว
5 พฤศจิกายน 2564 15.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไป ธกส และไปต่อที่ร้าน 7-11 อ.ดอนจาน พร้อมครอบครัว
6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว ไม่ได้ไปไหน
7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว ไม่ได้ไปไหน และเริ่มมีอาการไข้ ไอ
8 พฤศจิกายน 2564 16.00 – 18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดนัดที่ รร.ดงพยุงสงเคราะห์ ต.ดงพยุง พร้อมครอบครัว
9 - 16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว ไม่ได้ไปไหน และทราบว่ายายตรวจพบสารพันธุกรรม COVID - 19
17 พฤศจิกายน 2564 09.30 – 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
18 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
18 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น