Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9629 | รายที่ 9630 | รายที่ 9631 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9630 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 -17 พ.ย. 64 8.00 - 17.00 น. - ทำงานโรงงานน้ำแข็ง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยทำงานที่แผนกซักกระสอบเพียงคนเดียว
4 -17 พ.ย. 64 17.00 น.-19.00 น. - กลับบ้านมาบ้านหมู่ 2 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ทานอาหารร่วมกับบิดา มารดา ลูกสาว (ผู้ป่วยรายที่ 9633 จ.กาฬสินธุ์) และลูกชาย (ผู้ป่วยรายที่ 9632 จ.กาฬสินธุ์)และมีผู้ป่วย(ผู้ป่วยรายที่ 9609 จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีประวัติเดินทางกลับมา จากงานบุญกฐินที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่) มาทานข้าวด้วยบ่อยครั้งที่บ้าน
4 -17 พ.ย. 64 19.00 - 08.00 น. - อาศัยนอนกับยาย หมู่ 11 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
17 พ.ย. 64 13.00 น. - เริ่มมีอาการไอ
18 พ.ย. 64 8.00 - 12.00 น. - ทำงานโรงงานน้ำแข็ง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
18 พ.ย. 64 13.00 - 15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK มีผลพบเชื้อ และส่งตรวจด้วยวิธี PCR
19 พ.ย. 64 09.00 น. - โรงพยาบาลหนองกุงศรีโทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น