Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9630 | รายที่ 9631 | รายที่ 9632 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9631 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-10 พฤศจิกายน 2564 08.00-17.00 น. ตัดอ้อย ที่ไร่ตนเอง
11 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1 (Astrazeneca) ที่ศาลากลางบ้านบ้านคำเจริญ ม.2
11 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย ไปตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ และซื้อของใช้ที่ร้านลี ซุปเปอร์ สาขาตำบลคำใหญ่
12 พฤศจิกายน 2564 10.00-10.30 น. แวะไปไร่อ้อยที่บ้านคำใหญ่ ม.7
12 พฤศจิกายน 2564 10.30 น. อยู่บ้านตลอด
13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ขุดมันที่บ้านคำใหญ่ ม.7
14-15 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ตัดอ้อย ที่บ้านหาดทรายมูล ม.4, 5 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ตัดอ้อย ที่บ้านหาดทรายมูล ม.4, 5 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ตกเย็นเริ่มมีอาการไข้
17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน รู้สึกไม่สบาย นอนพักที่บ้าน มีอาการไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ
17 พฤศจิกายน 2564 16.30-17.00 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.สต.คำใหญ่ ด้วยอาการไข้ เจ็บคอ กลืนลำบาก
17 พฤศจิกายน 2564 18.00-19.00 น. ตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ที่คลินิกการพยาบาลในตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่รพ.สต.คำใหญ่ ลงขอข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ในวันถัดไป
18 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
19 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจโควิด-19 พบการติดเชื้อ
19 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น