Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9631 | รายที่ 9632 | รายที่ 9633 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9632 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 -17 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านกับตา ยาย พี่สาว(ผู้ป่วยรายที่ 9633 จ.กาฬสินธุ์)และทานข้าวกับมารดา(ผู้ป่วยรายที่ 9630 จ.กาฬสินธุ์) และมีผู้ป่วย(ผู้ป่วยรายที่ 9609 จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีประวัติเดินทางกลับมาจากงานบุญกฐินที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่) มาทานข้าวด้วยบ่อยครั้งที่บ้าน
18 พ.ย. 64 7.30-12.00 น. - อยู่บ้านกับตา ยาย ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และทราบผลตรวจญาติมีผลตรวจพบเชื้อ
18 พ.ย. 64 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK มีผลพบเชื้อ และส่งตรวจด้วยวิธี PCR
19 พ.ย. 64 09.00 น. - โรงพยาบาลหนองกุงศรีโทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น