Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9633 | รายที่ 9635 | รายที่ 9636 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9635 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลต.ดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ วิงเวียนศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง เดินทางพบผู้คนจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 ต.ค.2564 10.00-15.00น. -ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปเตะบอลที่ อ.ศีรธาตุ จ.อุดรธานี พร้อมเพื่อนประมาณ 10 คน
1-7 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว และทำงานที่ทุ่งนา มีเพื่อนรุ่นน้องไปเล่นด้วยที่บ้าน
8-12 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว และทำงานที่ทุ่งนา มีเพื่อนรุ่นน้องไปเล่นด้วยที่บ้าน
13-14 พ.ย.2564 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน และไปเล่นบ้านเพื่อน
13-14 พ.ย.2564 13.00-16.00น. -ไปเตะบอลที่ รร.ดงมูล มีเพื่อนร่วมทีม จำนวน 8 คน และมีเพื่อนร่วมแข่งในสนามเดียวกัน จำนวน 14 ทีม
15 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และเริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ วิงเวียนศรีษะ
16 พ.ย.2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
16 พ.ย.2564 18.00น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ พร้อมแฟน เข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชนใน อ.หนองกุงศรี
17 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน เพื่อนซื้อชุดตรวจATKมาให้ตรวจเอง มีผล Positive
18 พ.ย.2564 13.00-14.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่รพ .หนองกุงศรี
19 พ.ย.2564 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรักษาที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น