Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9635 | รายที่ 9636 | รายที่ 9639 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9636 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 12 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายที่9616,9614 และรายที่9611


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านไค้นุ่นพร้อมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9614, 9616 และรายที่ 9611 มาจากจังหวัดขอนแก่น
12 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเที่ยง -มาถึงบ้านไค้นุ่น แล้วออกไปที่ทุ่งนา
12 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น -กลับจากทุ่งนาเข้ามาในบ้าน ม.11 ต.ไค้นุ่น
13 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยไปวัดป่าบ้านไค้นุ่นกับเพื่อน 1คน (เดินตามหลวงตาบิณฑบาตรอบหมู่บ้าน) แล้วก็ทานข้าวบริเวณเดียวกัน ห่างกันประมาณ 2 เมตรกับเพื่อน
13 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเที่ยง -ผู้ป่วยไปทุ่งนากับแม่
13 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น -กลับจากทุ่งนาเข้ามาในบ้าน ม.11 ต.ไค้นุ่น
14 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยไปวัดป่าบ้านไค้นุ่น (ไปคนเดียว) (เดินตามหลวงตาบิณฑบาตรอบหมู่บ้าน)
14 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเที่ยง -ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอด
14 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น -ผู้ป่วยไปโหลดเกมส์ที่ศาลาประชาคม (ไม่มีใครสัมผัสใกล้ชิด)
15 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยกักตัวอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
15 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น -ผู้ป่วยไปที่วัดป่า พร้อมเพื่อน 1 คน ไปเอาโทรศัพท์กับพระอาจารย์ในวัด แล้วก็เข้ามาโหลดเกมส์ที่บ้านญาติกับเพื่อนร่วมอีก1คน (ไม่ได้ใส่ผ้าปิดจมูกทั้ง2คน)
16 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยกักตัวอยู่บ้านตลอด
16 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย -ผู้ป่วยไปตัดผมที่ร้านตัดผมในบ้านไค้นุ่น ม.8 พร้อมกับน้องชายผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9611 (ช่างตัดผมใส่ผ้าปิดจมูกตลอดเวลา) ตัดผมเสร็จก็พาน้องกลับเข้าบ้าน
17 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยเอาผ้าไปซักที่ตู้หยอดเหรียญในหมู่บ้านกับพ่อ (ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้น)
17 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. -ผู้ป่วยเอาผ้าไปซักที่ตู้หยอดเหรียญในหมู่บ้านกับพ่อ (ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้น)
17 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางมาที่ รพ.สต. เพื่อเข้ามาตรวจ ATK (ผลตรวจ ATK-)
18 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยกักตัวอยู่บ้านตลอด
18 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปที่โรงพยาบาลห้วยผึ้งเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีATK และวิธี PCR อีกครั้ง ผลตรวจ ATK+ ตรวจเสร็จผู้ป่วยเดินทางกลับมาเก็บของที่บ้าน แล้วไปพักกักตัวที่บ้านญาติ ที่ไม่มีใครอยู่ (เพื่อรอผลตรวจยืนยัน ด้วยวิธีPCR)
19 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. -โรงพยาบาลห้วยผึ้งแจ้งผลตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) - เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น