Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9636 | รายที่ 9639 | รายที่ 9651 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9639 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลต.ดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พ.ย. 2564 07.00น. -นั่งรถรับ-ส่ง นักเรียนไป โรงเรียน
1-5 พ.ย. 2564 08.00-16.00น. -เรียนหนังสือที่ โรงเรียน พร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน จำนวน 16 คน
1-5 พ.ย. 2564 16.30น. -กลับบ้าน พักอาศัยกับครอบครัว 4คน
6-7 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว และไปเล่นบ้านผู้ป่วยรายที่ 9635
8-12 พ.ย. 2564 07.00น. -นั่งรถรับ-ส่ง นักเรียนไป โรงเรียน
8-12 พ.ย. 2564 08.00-16.00น. -เรียนหนังสือที่ โรงเรียน พร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน จำนวน 16 คน
8-12 พ.ย. 2564 16.30น. -กลับบ้าน พักอาศัยกับครอบครัว 4คน
13-14 พ.ย.2564 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน และไปเล่นบ้านเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 9635)
13-14 พ.ย.2564 13.00-16.00น. -ไปเตะบอลที่ รร.ดงมูล มีเพื่อนร่วมทีม จำนวน 8 คน และมีเพื่อนร่วมแข่งในสนามเดียวกัน จำนวน 14 ทีม
15-17 พ.ย.2564 07.00น. -นั่งรถรับ-ส่ง นักเรียนไป โรงเรียน
15-17 พ.ย.2564 08.00-16.00น. -เรียนหนังสือที่ โรงเรียน พร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน จำนวน 16 คน
15-17 พ.ย.2564 16.30น. -กลับบ้าน พักอาศัยกับครอบครัว 4คน
18 พ.ย.2564 08.00-11.00น. -เข้ารับบริการการฉีดวัคซีน ที่ รพ.หนองกุงศรี และทราบว่ารุ่นพี่มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
18 พ.ย.2564 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่รพ .หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผล Positive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR
19 พ.ย.2564 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรักษาที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น