Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9651 | รายที่ 9653 | รายที่ 9654 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9653 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป้วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 พ.ย. 64 7.30-15.30 น. - ไปโรงเรียน
5 พ.ย. 64 หลังเลิกเรียน - อยู่บ้านพักอาศัยกับแม่ ยาย น้องชายและรับประทานอาหารร่วมกัน
-ไปบ้านย่า ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
6-7 พ.ย. 64 หลังเลิกเรียน -พักอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
8 พ.ย. 64 7.30-15.30 น. - ไปโรงเรียน
8 พ.ย. 64 หลังเลิกเรียน - อยู่บ้านพักอาศัยกับแม่ ยาย น้องชายและรับประทานอาหารร่วมกัน
9 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - หยุดเรียน พักที่บ้าน เริ่มมีอาการไข้
10-16 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - หยุดเรียน
- อยู่บ้านพักอาศัยกับแม่ ยาย น้องชายและรับประทานอาหารร่วมกัน
-ไปบ้านย่า ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสืนธุ์
17 -18 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -หยุดเรียน
- อยู่บ้านพักอาศัยกับแม่ ยาย น้องชายและรับประทานอาหารร่วมกัน
-ไปบ้านญาติ ใน ต.เสาเล้า
19พ.ย. 64 7.30-12.00 น. - อยู่บ้านพักกับแม่ ยาย และน้องชาย
19พ.ย. 64 12.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่ รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผลPositive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR
20พ.ย. 64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น