Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9657 | รายที่ 9658 | รายที่ 9659 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9658 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 -16 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักอาศัยกับพ่อ แม่ ยาย ยายทวด น้องชายและทานข้าวร่วมกัน และช่วงเวลากลางวันไปปันจักรยานเล่นในหมู่บ้านกับเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 9633 จ.กาฬสินธุ์)
17 พ.ย. 64 ช่วงเช้า - อยู่บ้านพักอาศัยกับพ่อ แม่ ยาย ยายทวด น้องชายและทานข้าวร่วมกัน
17 พ.ย. 64 15.00 -15.30 น. - เดินทางไปซื้อน้ำปั่นพร้อมกับพี่สาวข้างบ้านที่ร้านสี่แยกบ้านหนองริวหนัง
18 พ.ย. 64 08.20 - 09.10น. - เดินทางมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่มากับยายและน้องชาย (พาน้องชายมาฉีดวัคซีน) จนท.ได้รับการประสานว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจึงได้แนะนำให้กลับบ้าน โดยนัดให้มารับบริการในเดือนหน้า
18 พ.ย. 64 09.30 น. -กลับบ้านอยู่บ้านพักอาศัยกับพ่อ แม่ ยาย ยายทวด น้องชายและทานข้าวร่วมกัน
19 พ.ย. 64 7.30-12.00 น. - อยู่บ้านพักกับพ่อ แม่ ยาย ยายทวดและน้องชาย
19 พ.ย. 64 12.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID ที่ รพ.หนองกุงศรี โดยวิธี ATK ผลพบเชื้อ และส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR
20 พ.ย. 64 09.00 น. - โรงพยาบาลหนองกุงศรีโทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น