Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9658 | รายที่ 9659 | รายที่ 9660 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9659 สามชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 15 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสามชัย ประกอบอาชีพ งานสวน อำเภอ/เขตสายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 20/11/2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วย รายที่ 9656
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
19 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น