Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9659 | รายที่ 9660 | รายที่ 9661 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9660 สามชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 37 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสามชัย ประกอบอาชีพ งานสวน อำเภอ/เขตสายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 17/11/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีผล ATK+ มาจาก กทม.
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
19 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น