Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9660 | รายที่ 9661 | รายที่ 9665 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9661 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น รับประทานอาหารร่วมกับญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น)
7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไปขายของ(สินค้าเบ็ดเตล็ด) ที่ อ.หนองกุงศรี
9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
10 พฤศจิกายน 2564 08:00 น. - 12:00 น. ไปรับการฉีดวัคซีน(เข็มที่ 2) ณ วัดมุจจรินทราราม ต.บึงนาเรียง และกลับมาพักผ่อนที่บ้าน
11 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ และปวดบริเวณที่ฉีดยา
12 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน และช่วงเย็นญาติโทรมาบอกว่าตรวจเจอสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่จังหวัดขอนแก่น
14 - 15 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ติดต่อขอเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 กับทางเจ้าหน้าที่รพ.สต.
17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
18 พฤศจิกายน 2564 13:00 น. - 14:30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด -19 ด้วยวิธี ATK ณ รพ.ห้วยเม็ก
18 พฤศจิกายน 2564 17:30 น. ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ว่าผลตรวจเป็น Positive
19 พฤศจิกายน 2564 11:00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ รพ.ห้วยเม็ก
20 พฤศจิกายน 2564 07:00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ว่าผลพบสารพันธุกรรมโควิด -19
20 พฤศจิกายน 2564 09.35 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น