Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9661 | รายที่ 9665 | รายที่ 9666 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9665 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับหลาน ผู้ป่วยรายที่ 9163,9157เดินทางมาหาที่บ้าน มีการพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
25-31 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านพร้อมกับครอบครัว ไปทำงานทุ่งนา และไปเล่นกับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน
1 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านและไปทุ่งนา และลูกสาวโทรแจ้งผลว่าเพื่อนมีผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19
2 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านพร้อมกับครอบครัว และไปเล่นกับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน และทราบผลลูกสาว(ผู้ป่วยรายที่9163) มีผลตรวจพบเชื้อ โควิด
3-4 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
5 พ.ย. 64 09.00น -13.00 น พักอยู่ที่บ้าน
5 พ.ย. 64 14.00-15.30 น เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรีและกลับบ้าน
6 พ.ย. 64 08.30น. ทราบผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 และกักตัวที่บ้าน
7-10 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
11 พ.ย.64 09.00น -13.00 น กักตัวที่บ้าน มีอาการไอ มีน้ำมูก
11 พ.ย.64 14.00-15.30 น . เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรีและกลับบ้าน
12 พ.ย.64 09.00น. ทราบผลตรวจเป็น Inconclusive( ไม่สามารถสรุปได้ ) และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
13-18 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน รักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
19 พ.ย. 64 14.00น.. ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำอีกรอบ ที่ รพ.หนองกุงศรี
20 พ.ย. 64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น