Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9665 | รายที่ 9666 | รายที่ 9667 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9666 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 44 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9455 9487 และ 9489 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว และไปทุ่งนา
14 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าพี่สาวและหลานชายตรวจพบสารพันธุกรรม COVID – 19
15 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1
16 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลดอนจาน ผลตรวจไม่สามารถสรุปผลได้ นัดตรวจอีกครั้ง
17 - 18 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ทุ่งนา ไม่ได้ไปไหน
19 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2
20 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
20 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น