Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9670 | รายที่ 9671 | รายที่ 9673 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9671 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 4 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
ึ7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
8-12 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. – 16.00 น. เดินทางไปโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ ฝ่ายอนุบาล
13-14พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
15-16 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. – 16.00 น. เดินทางไปโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ ฝ่ายอนุบาล
17พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดเรียนเล่นกับเพื่อนที่บ้าน
18 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดเรียนเล่นกับเพื่อนที่บ้าน เริ่ม มีน้ำมูกใส ไข้ต่ำๆ
19 พฤศจิกายน 2564 09.00 น.– 12.00 น. เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ผลเป็นบวก
19 พฤศจิกายน 2564 13.00 น.– 16.00 น. มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา (บ้านของตนเอง)
19 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
20 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. ข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น