Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9671 | รายที่ 9673 | รายที่ 9676 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9673 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 82 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เสมหะ
โรคประจำตัว : เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. ญาติเอาอาหาร มาให้ (ทราบภายหลังว่าญาติติดเชื้อโควิด-19)และมารับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
11 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ
12-18 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
19 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อรอบ 2 ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจพบเชื้อ
19 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.กมลาไสย พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
19 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุรกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น