Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9673 | รายที่ 9676 | รายที่ 9677 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9676 ฆ้องชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอฆ้องชัย ประกอบอาชีพ นักศึกษา อำเภอ/เขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 15/11/2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จังหวัดมหาสารคาม/เดินทางไปในสถานที่หรือกิจกรรมที่มีคนหนาแน่นหรือพลุกพล่าน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
20 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
19 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.มหาสารคาม
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น