Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9682 | รายที่ 9683 | รายที่ 9684 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9683 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 35 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ พนักงานเทศบาล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.- 16.30 น. ไปทำงานที่ ทต.ดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 13.00-17.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-12 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.- 16.30 น. ไปทำงานที่ ทต.ดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
13-14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
15 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.- 16.30 น. ไปทำงานที่ ทต.ดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
16 -17พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หยุดงาน เนื่องจากทราบว่า สามีติดเชื้อโควิด-19
18 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไข้ ไอ ปวดตามร่างกาย
18 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจพบเชื้อ
19 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
19 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น