Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9683 | รายที่ 9684 | รายที่ 9685 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9684 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 18 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ หอบเหนื่อย
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 พฤศจิกายน 2564 เฝ้าลูกสาวที่เข้ารับการรักษาที่แผนกหู คอ จมูก ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เริ่มมีอาการไอ เหนื่อยหอบ
8-10 พฤศจิกายน 2564 เฝ้าลูกสาวที่เข้ารับการรักษาที่แผนกหู คอ จมูก ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
11 พฤศจิกายน 2564 เฝ้าลูกสาวที่เข้ารับการรักษาที่แผนกหู คอ จมูก ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
11 พฤศจิกายน 2564 ทำเรื่องออกจากโรงพยาบาล พาลูกสาวกลับบ้าน
12-14 พฤศจิกายน 2564 พักที่บ้าน มีอาการไอ เหนื่อยหอบ
15 พฤศจิกายน 2564 มีอาการไอ เหนื่อยหอบ ไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
15 พฤศจิกายน 2564 กลับบ้าน
16 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. ไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ตรวจ ATK ผล negative
16 พฤศจิกายน 2564 เข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
17-19 พฤศจิกายน 2564 พักรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
20 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า พักรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
20 พฤศจิกายน 2564 ขอย้ายไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564 12.30 น. ย้ายมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แผนกอายุรกรรมหญิง2
20 พฤศจิกายน 2564 ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564 23.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
20 พฤศจิกายน 2564 23.30 น. ย้ายเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น