Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9684 | รายที่ 9685 | รายที่ 9686 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9685 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 26 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 – 12 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ทำงานที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
13 – 14 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ทำงานที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
15 – 16 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9667
17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ทำงานที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
18 พฤศจิกายน 2564 09.00 น.– 12.00 น. เดินทางไปคลินิกกระดูกและข้อแห่งหนึ่งในอำเภอกมลาไสย
19 พฤศจิกายน 2564 09.00 น.– 12.00 น. เดินทางมารับวัคซีนแข็มที่2 ณ วัดบ้านโนนศิลาเลิง
20 พฤศจิกายน 2564 07.00 น.– 08.00 น. เข้ารับการตรวจเชื้อที่ รพ.ฆ้องชัย ATK ผลเป็นบวก
20 พฤศจิกายน 2564 09.00 เป็นต้นไป กักตนเองที่บ้านส่วนตัวเพื่อรอเข้ารับการรักษา
21 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น