Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9689 | รายที่ 9717 | รายที่ 9718 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9717 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลต.หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 พ.ย.2564 13.00 น. - ไปบ้านเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 9526) และไปเติมเงินที่ร้านขายโทรศัพท์หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง
12 พ.ย.2564 09.00 น. - ผู้ป่วยรายที่ 9526 ไปหาที่บ้าน นั่งรถจักรยานยนต์ไปหาพ่อที่ทุ่งนาด้วยกัน หลังจากนั้นกลับมานั่งเล่นด้วยกันที่บ้าน
12 พ.ย.2564 12.00-13.00 น. - ไปซื้อข้าวร้านอาหารตามสั่งหมู่ที่ 4 และมารับประทานด้วยกัน กับผู้ป่วยรายที่ 9526 ที่บ้าน
13-14 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
15 พ.ย.2564 07.00 น. - ไปโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม
15 พ.ย.2564 07.20 น. - นั่งเล่นกับเพื่อน 8 คน (รวมผู้ป่วยรายที่ 9526)
15 พ.ย.2564 08.00 น. - ทราบผลตรวจ ATK เพื่อนรายที่ 9526 พบเชื้อ คุณครูจึงพามาตรวจ ผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ และกลับไปกักตัวที่บ้าน
16 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
17 พ.ย.2564 13.30-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.หนองกุงศรี ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ กลับมาเข้ารับการกักตัวที่บ้านพักรพ.สต.หนองสรวง
18-21 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านพัก รพ.สต.หนองสรวง
22 พ.ย.2564 13.30-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.หนองกุงศรี
23 พ.ย.2564 07.00 น. - เริ่มมีอาการตัวร้อน ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR มีผลพบเชื้อ
23 พ.ย.2564 09.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น