Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9717 | รายที่ 9718 | รายที่ 9719 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9718 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 52 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 – 15 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ขายของ พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
16 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ไปซื้อของมาขายที่ตลาดหนองแปน
17 – 18 พ.ย 2564 ตลอดทั้งวัน ขายของ พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
19 พ.ย 2564 ตลอดทั้งวัน ขายของ พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9685 ที่มาซื้อของในร้าน
20 – 21 พ.ย 2564 ตลอดทั้งวัน ขายของ พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการป่วย
22 พ.ย. 2564 09.00 น.– 12.00 น. เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ผลเป็นบวก
23 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น