Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9720 | รายที่ 9721 | รายที่ 9722 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9721 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ปวดตามร่างกาย ไข้
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง HRC นางสาวธัญญาทิพย์ พันเสาขวา


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
14 พฤศจิกายน 2564 05.00 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปที่อำเภอสว่างแดนดิน สำนักพระภิกขุนีสงฆ์ จังหวัดสกลนคร
19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
ผู้ป่วยอาการไข้ ปวดตามร่างกาย
15-16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
17 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปอำเภอคำม่วง เดินทางไปพร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 9677,9678, 9679,9722 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
18 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านญาติ ผู้ป่วยรายที่ 9677, 9678, 9679,9722 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
19-21 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
22 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR
11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านกักตัวไม่ได้เดินทางออกไปไหน
23 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยอาการด้วยอาการไข้ ปวดตามร่างกาย จมูกไม่ได้กลิ่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น