Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9721 | รายที่ 9722 | รายที่ 9723 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9722 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง HRC นางสาวธัญญาทิพย์ พันเสาขวา


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
14 พฤศจิกายน 2564 05.00 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปที่อำเภอสว่างแดนดิน สำนักพระภิกขุนีสงฆ์ จังหวัดสกลนคร
19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
15 พฤศจิกายน 2564 11.00-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่วัดวัดอโศกธรรมาราม อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ ไอ
17 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปอำเภอคำม่วง เดินทางไปพร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 9677,9678, 9679 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
18 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านน้องสาวผู้ป่วยรายที่ 9677, 9678, 9679 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
19-21 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
22 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR
11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านกักตัวไม่ได้เดินทางออกไปไหน
23 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยอาการด้วยอาการไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น