Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9722 | รายที่ 9723 | รายที่ 9724 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9723 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 14 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 22/11/2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
17 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
22 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้านพัก หมู่ 10 นิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
22 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น