Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9724 | รายที่ 9727 | รายที่ 9730 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9727 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 60 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 - 17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่บ้านพัก หมู่ 10 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
- ลูกสะใภ้ และหลานชายเดินทางกลับจากจังหวัดปทุมธานี
18 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยไปที่ ธกส.อำเภอห้วยผึ้ง ผู้ป่วยใส่แมสตลอด
18 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยไปที่สำนักงานที่ดินอำเภอสมเด็จ ผู้ป่วยใส่แมสตลอด มาส่งเอกสารที่ ธกส.อำเภอห้วยผึ้ง ผู้ป่วยใส่แมสตลอด
19 - 20 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่บ้านพัก หมู่ 10 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
21 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า อาศัยอยู่ที่บ้านพัก หมู่ 10 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
21 พฤศจิกายน 2564 16.00 -16.30 เดินทางพร้อมหลานชาย (ผู้ป่วยรายที่ 9723) ไปบ้านน้องสาว ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน ผู้ป่วยใส่แมสตลอด
22 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วย มีอาการไอ จึงเดินทางไปพบแพทย์ที่คลินิก
22 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย ผู้ป่วย และลูกสะใภ้ (ผู้ป่วยรายที่ 9724) และหลานชาย (ผู้ป่วยรายที่ 9723) มารับตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ห้วยผึ้ง ผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นแบบ ATK ให้ผลว่าติดเชื้อ ทางโรงพยาบาลห้วยผึ้ง จึงรับเข้ารักษาและส่งตรวจแบบวิธี RT-PCR เพื่อรอยืนยันผล
23 พฤศจิกายน 2564 08.00 น โรงพยาบาลห้วยผึ้งแจ้งผลตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น