Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9727 | รายที่ 9730 | รายที่ 9748 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9730 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ถ่ายเหลว เหนื่อยหอบ
โรคประจำตัว : DM HT ไต HIV
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-18 พฤศจิกายน 2564 พักที่ห้องกับหลานชาย
19 พฤศจิกายน 2564 พักที่ห้องกับหลานชาย
19 พฤศจิกายน 2564 22.00 น. ไปปล่อยโคมที่แก่งดอนกลางกับหลาน ไม่ได้พบปะ พูดคุยกับคนอื่นๆ
19 พฤศจิกายน 2564 เริ่มมีไข้ หลังจากกลับมาจากปล่อยโคม
20 พฤศจิกายน 2564 พักที่ห้อง มีอาการไข้ ถ่ายเหลว เหนื่อยหอบ
21 พฤศจิกายน 2564 พักที่ห้อง มีอาการไข้ เหนื่อยหอบ
22 พฤศจิกายน 2564 พักที่ห้อง มีอาการเหนื่อยหอบ
22 พฤศจิกายน 2564 17.45 น. มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น หลานชายนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แผนก ER
22 พฤศจิกายน 2564 ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยวิธี Rapid test ผลตรวจ positive
22 พฤศจิกายน 2564 ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยวิธี RT-PCR
22 พฤศจิกายน 2564 22.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
22 พฤศจิกายน 2564 23.00 น. ย้ายเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น