Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9730 | รายที่ 9748 | รายที่ 9752 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9748 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9-12 พฤศจิกายน 2564 08.30-17.00 น. ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทหม้อแปลงไฟฟ้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น พักอาศัยที่บ้านพักของบริษัท
13 พฤศจิกายน 2564 09.00น. ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนาหมู่ 6 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยออกไปเกี่ยวข้าวอยู่ทุ่งนาพร้อมครอบครัว จำนวน 5 คน
15 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยออกไปเกี่ยวข้าวอยู่ทุ่งนาพร้อมครอบครัว จำนวน 5 คน
16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยออกไปเกี่ยวข้าวอยู่ทุ่งนากับครอบครัว เริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว
17-19 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยออกไปเกี่ยวข้าวอยู่ทุ่งนากับครอบครัว มีอาการปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร
20 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปเกี่ยวข้าวอยู่ทุ่งนากับครอบครัว เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
21 พฤศจิกายน 2564 14.00น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่อ.กมลาไสย มาตรวจเองพร้อมกับภรรยา ผลตรวจเป็นบวก
21 พฤศจิกายน 2564 15.00น. ผู้ป่วยประสานทางรพ.กมลาไสยเข้ารับการรักษา
22 พฤศจิกายน 2564 09.00 ผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาที่รพ.กมลาไสยพร้อมภรรยา
22 พฤศจิกายน 2564 13.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่รพ.กมลาไสยพร้อมภรรยา
22 พฤศจิกายน 2564 22.00น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น